Chương Trình Tích Điểm

Chương Trình Tích Điểm

Nhà POLI xin giới thiệu đến các bạn chương trình Tri Ân Khách Hàng giành cho khách hàng thân thiết của POLI như sau:

Hạng

Ưu Đãi & Đặc Quyền

Điều Kiện

Lưu Ý

Hạng: Thành Viên

Tham gia các chương trình khuyến mãi, như giờ vàng giá sock... Đã Mua hàng: >= 200.000đ Không bị tuột hạng.
Hạng: Đồng

Tham gia các chương trình khuyến mãi, giờ vàng giá sock...

Giãm giá: 2%

Đã Mua hàng: >= 500.000đ

Điểm hiện tại: >= 5đ

Khi dùng điểm đổi quà thì điểm hiện tại sẽ giãm, dẫn đến tuột hạng thành viên nhé !
Hạng: Bạc

Tham gia các chương trình khuyến mãi, giờ vàng giá sock...

Cập Nhật Ngày Sinh Nhật

Gói Quà Miễn Phí

Giãm giá: 3%

Đã Mua hàng: >= 2.000.000đ

Điểm hiện tại: >= 20đ

Khi dùng điểm đổi quà thì điểm hiện tại sẽ giãm, dẫn đến tuột hạng thành viên nhé !
Hạng: Vàng

Tham gia các chương trình khuyến mãi, giờ vàng giá sock...

Giãm giá: 4%

Gói Quà Miễn Phí

Miễn Phí Ship

Quà Sinh Nhật

Đã Mua hàng: >= 5.000.000đ

Điểm hiện tại: >= 50đ

Khi dùng điểm đổi quà thì điểm hiện tại sẽ giãm, dẫn đến tuột hạng thành viên nhé !
Hạng: Kim Cương

Tham gia các chương trình khuyến mãi, giờ vàng giá sock...

Gói Quà Miễn Phí

Giãm giá: 5%

Miễn Phí Ship

Tặng: Quà Sinh Nhật

Tặng: Quà 1/6

Đã Mua hàng: >= 10.000.000đ

Điểm hiện tại: >= 100đ

 
Khi dùng điểm đổi quà thì điểm hiện tại sẽ giãm, dẫn đến tuột hạng thành viên nhé !