Nhà POLI xin giới thiệu đến các bạn chương trình Tri Ân Khách Hàng giành cho khách hàng thân thiết của POLI như sau:

Hạng

Ưu Đãi & Đặc Quyền

Điều Kiện

Lưu Ý

Hạng: Thành Viên

Tham gia các chương trình khuyến mãi, như giờ vàng giá sock... Đã Mua hàng: >= 200.000đ Không bị tuột hạng.
Hạng: Đồng

Tham gia các chương trình khuyến mãi, giờ vàng giá sock...

Giãm giá: 2%

Đã Mua hàng: >= 500.000đ

Điểm hiện tại: >= 5đ

Khi dùng điểm đổi quà thì điểm hiện tại sẽ giãm, dẫn đến tuột hạng thành viên nhé !
Hạng: Bạc

Tham gia các chương trình khuyến mãi, giờ vàng giá sock...

Cập Nhật Ngày Sinh Nhật

Gói Quà Miễn Phí

Giãm giá: 3%

Đã Mua hàng: >= 2.000.000đ

Điểm hiện tại: >= 20đ

Khi dùng điểm đổi quà thì điểm hiện tại sẽ giãm, dẫn đến tuột hạng thành viên nhé !
Hạng: Vàng

Tham gia các chương trình khuyến mãi, giờ vàng giá sock...

Giãm giá: 4%

Gói Quà Miễn Phí

Miễn Phí Ship

Quà Sinh Nhật

Đã Mua hàng: >= 5.000.000đ

Điểm hiện tại: >= 50đ

Khi dùng điểm đổi quà thì điểm hiện tại sẽ giãm, dẫn đến tuột hạng thành viên nhé !
Hạng: Kim Cương

Tham gia các chương trình khuyến mãi, giờ vàng giá sock...

Gói Quà Miễn Phí

Giãm giá: 5%

Miễn Phí Ship

Tặng: Quà Sinh Nhật

Tặng: Quà 1/6

Đã Mua hàng: >= 10.000.000đ

Điểm hiện tại: >= 100đ

 
Khi dùng điểm đổi quà thì điểm hiện tại sẽ giãm, dẫn đến tuột hạng thành viên nhé !